SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Oppfatninger av kvalitet i lærerutdanningene 2016
Forskningsrapport
Oppfatninger av kvalitet i lærerutdanningene 2016
 • forsidefoto: StockSnap (CC0 1.0)
 • tittel: Oppfatninger av kvalitet i lærerutdanningene 2016
 • ISBN: 978-82-14-06201-4
 • sidetall: 43
 • sammendrag:
  Faglighet, relasjonskompetanse og praksisopplæringen i fokus
  Rapporten oppsummerer intervjuer med 51 informanter fra barnehager, skoler og eiersiden i fire kommuner om deres oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene. Den sammenlikner også så langt mulig med en mer omfattende survey tre år tidligere. Hovedfunnene er:
  - Informantene ved skoler og barnehager ser en sterkere faglighet og undervisningskompetanse hos studenter og nyutdannede enn tidligere, og lærer særlig av deres kompetanse på digital tilrettelegging
  - De samme informantene mener at studenter og nyutdannede nå har til dels mindre relasjonskompetanse og kunnskap/ferdigheter om forholdet til skolen som organisasjon og til foreldre og til relevante instanser utenfor skolen - Praksisopplæringen av studentene anses som viktig, og har (fortsatt) forbedringspotensial
  - Eiersiden er mer bevisst enn praksissiden på mulighetene for samarbeid med lærerutdanningsinstitusjonene om utvikling av utdanningen (og ikke bare av praksisopplæringen).
  < >
 • nedlasting: /dok/sintef_a28066.pdf
 • publisert: 2017-01-15
 • gradering: Åpen
 • år publisert: 2017
 • rapportnummer: SINTEF A28066