SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Studenters oppfatning av studiekvalitet i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning
Rapport
Studenters oppfatning av studiekvalitet i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning
  • tittel: Studenters oppfatning av stuiekvalitet i arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning
  • utfyllende tekst:
    Notatet er en forlengelse av SINTEF Rapport 1127901 om studiekvalitet i lærerutdanningene. Her går vi nærmere inn på hvordan studenter ved arbeidsplassbasert førskolelærerutdanning (ABF) oppfatter studiekvaliteten sammenliknet med heltids campusbaserte førskolelærerstudenter. ABF-studenter har egen yrkeserfaring fra sektoren og har derfor en annen bakgrunn for å vurdere kvaliteter ved førskolelærerutdanningen. De jobber i barnehagen samtidig med at de studerer, og har dermed en sterkere mulighet for å trekke lærestoffet over i praksis enn campusstudentene. Studiemodellen legger også sterkere til rette for å bruke barnehagen som læringsarena, og skal styrke den faglige integrasjonen mellom praksisbarnehage og lærested. ABF-studenter setter, i motsetning til campusstudenter, bedre pris på teoriundervisningen ved lærestedene enn på praksisopplæringen i praksisbarnehagene. Går en nærmere inn i detaljene, dukker det også opp en del mer uventede og tilsynelatende til dels selvmotsigende resultater. Det er uklart i hvilken grad det er studentenes bakgrunn eller studiemodellen som slår sterkest ut. I notatet diskuteres også metodiske forutsetninger for analysen.
  • publisert: 2014-05-08
  • gradering: Åpen
  • år publisert: 2014