SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013
Forskningsrapport
Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013
 • forsidefoto: Tobias R Metoc (CC BY-SA)
 • tittel: Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningene 2013
 • kortnavn: GNIST studiekvalitetsrapport 2013
 • ISBN: 978-82-14-05679-2
 • sidetall: 162 + utrykt vedlegg
 • sammendrag:
  Fire målgruppers oppfatning av studiekvalitet i lærerutdanningene er kartlagt gjennom en stor survey våren 2013, og resultatene er sammenliknet med en tilsvarende undersøkelse våren 2010. For målgruppene rektorer, praksislærere og lærerutdannere er det bare små utslag i oppfatningene i begge retninger. For studenter er det en tydelig tilbakegang i vurderingen av selve undervisningen, mens det er få endringer når det gjelder vurderingen av praksisopplæringen og av sammenhengene mellom teori og praksis. Når det gjelder læringsutbytte, skårer imidlertid studenter og lærerutdannere ved de nye grunnskolelærerutdanningene kvaliteten høyere enn de samme gruppene gjorde med den gamle allmennlærerutdanningen tre år tidligere.
  Lærerutdanningen for barnehagene deltok for første gang i undersøkelsen i år. Førskolelærerstudentene vurderer sin utdanning mye høyere enn studenter ved de øvrige lærerutdanningene på svært mange punkter.
  Teoriundervisningen og praksisopplæringen går fortsatt i to kretsløp; det er store kontraster mellom de to sektorenes vurdering av seg selv og hverandre, og integrasjonen kan bli bedre. Det er et godt tegn at bedre kontakt mellom skoler/barnehager og læresteder rangeres høyt som forbedringstiltak av alle grupper, men slik var det for tre år siden også, og verken grunnskolelærerreformen eller andre tiltak i sektoren har grepet tilstrekkelig godt tak i dette.
 • nedlasting hovedrapport: /dok/sintef_1127901.pdf
 • nedlasting tabellvedlegg: /dok/sintef_1127901_vedlegg.pdf
 • publisert: 2014-04-09
 • frigitt: 2014-05-09
 • gradering: Åpen
 • år publisert: 2014
 • gradering forside: Åpen
 • rapportnummer: SINTEF A26113
 • rapportnummer: SINTEF CRIStin 1127901