SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer
Forskningsrapport
Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer
 • forsidefoto: PhotoGraham 2006
 • tittel: Oppfatninger av studiekvalitet i lærerutdanningen blant studenter, lærerutdannere, øvingslærere og rektorer
 • kortnavn: GNIST studiekvalitetsrapport 2010
 • ISBN: 978-82-14-05081-3
 • sidetall: 156
 • sammendrag:
  Rapporten dokumenterer to av i alt tre delstudier i et prosjekt som kartlegger fire målgruppers oppfatninger av struktur-, prosess- og resultatkvalitet i lærerutdanningen, foruten synspunkter på hvilke tiltak som er de viktigste for å heve kvaliteten. Endringene (fra 2010) i lærerutdanningen for grunnskolen er utgangspunktet, men studien omfatter også praktisk-pedagogisk utdanning, integrert lektorutdanning og faglærerutdanning. I delstudie 1 er det gjennomført fokus-gruppeintervju med målgruppene for å kartlegge hvilke kvaliteter som oppfattes å være viktige i lærerutdanningen. Basert på intervjuene, faglitteraturen og styrende dokumentasjon i sektoren er det dernest utarbeidet spørreskjema, som i delstudie 2 er besvart av nesten 7 000 personer i de fire målgruppene. Spørreundersøkelsen skal gjentas i 2013 (delstudie 3), særlig med tanke på å vurdere resultatene av reformen i lærerutdanningen for grunnskolen.
 • nedlasting: /dok/sintef_a18011.pdf
 • publisert: 2011-01-31
 • frigitt: 2011-03-02
 • gradering: Åpen
 • år publisert: 2011
 • gradering forside: Åpen
 • rapportnummer: SINTEF A18011