SINTEF Innovasjon og virksomhetsutvikling
Klikk her for å lage din egen meny av dette objektet
SINTEF Gruppe for skole- og utdanningsforskning
Forskergruppe
SINTEF Gruppe for skole- og utdanningsforskning
 • navn: Gruppe for skole- og utdanningsforskning
 • status:
  Gruppen eksisterte som egen organisatorisk enhet fra 2006 til 2011. Gruppens medlemmer jobber nå sammen på prosjektbasis på tvers av organisasjonsgrenser i SINTEF og NTNU.
 • om gruppen:
  Gruppen driver forskning og utvikling, herunder evaluering, på skole- og utdanningsfeltet. Prosjektene spenner fra barnehage til universitet. Gruppen ble etablert i 2006 som en videreføring av den arbeidslivsforskning på skole og utdanning som hadde pågått i SINTEF IFIM siden 1990-tallet. Sener har gruppen også tatt opp i seg en skoleutviklingstradisjon som utvikler praktiske samarbeidsrelasjoner mellom utdanningen og bedrifter og institusjoner i skolenes lokalsamfunn.
 • utdyping:
  Med utdanning som en av de største sektorer i arbeidslivet, har vi hatt arbeidslivsblikket på sektoren gjennom flere prosjekter. Spørsmål knyttet til ledelse, organisering, arbeidsmiljø og kompetanseutvikling er relevant for utdanningssektoren som for arbeidslivet ellers.
  Utdanning og skole er også et felt hvor mange politikkområder møtes, og vi forsker på og evaluerer implementering av offentlig politikk og tiltak i tilknytning til skole og utdanning.
  Utdanning handler om kunnskap. Kunnskap er en levende ting og finnes i mange forskjellige former. Forskning på og om kunnskap er et sentralt forskningsområdet for flere enheter i SINTEF Teknologi og samfunn og Gruppe for skole- og utdanningsforskning.
  Vi jobber både med utviklingsprosjekt, evalueringer av nasjonale og lokale tiltak og forskning knyttet til sektoren.
  Vi har prosjektsamarbeid med flere av de pedagogiske- og skolefaglige forskningsmiljøene ved NTNU og andre enheter ved NTNU. Gruppen har en samarbeidsavtale med Program for lærerutdanning ved NTNU.